نمرات آزمايشگاه مدار منطقي

با سلام

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند نمرات آزمايشگاه مدارمنطقي پيوست مي باشد.

http://elec.araku.ac.ir/download/932logiclab.docx

آمار بازدیدکنندگان

3
98
164420