منابع مورد نیاز برای امتحان درس آشنایی با مهندسی برق

دانشجویان محترم مهندسی برق که درس آشنایی با مهندسی برق را در ترم جاری اخذ کرده اند، جهت مطالعه امتحان می توانند منابع امتحانی را از لینک زیر دانلود و یا جهت دریافت فایل به دفتر گروه مهندسی برق یا کارشناس گروه مهندسی برق در آموزش مراجعه نمایند.

لینک دانلود: http://wikisend.com/download/176592/IntroElec.zip

آمار بازدیدکنندگان

1
142
164464