منابع امتحانی درس آشنایی با برق- کنترل

خدمت دانشجویان محترم درس آشنایی با مهندسی برق فایل های ارایه قسمت کنترل تقدیم می گردد. لطفا فایل ها را از لینک زیر دانلود کنید (نیازی به ورود به dropbox نیست)

https://www.dropbox.com/s/bntb89c8e5lfqcl/DrAbolmasoumi.rar?dl=0

 

در ضمن منابع دیگر را اساتید دیگر در همین سایت آپلود خواهند کرد.

آمار بازدیدکنندگان

1
153
164475