مشاهده برگه های امتحانی و نمرات دروس

دانشجویان پس از رویت نمرات دروس خود در سایت آموزش می توانند جهت مشاهده برگه های امتحانی، روز دو شنبه و سه شنبه بصورت حضوری مراجعه نمایند.

آمار بازدیدکنندگان

1
10
180462