مراجعه جهت امور آموزشی در تابستان

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم گروه مهندسی برق که جهت امور آموزشی خود نیاز به مراجعه به مدیرگروه دارند می رساند که در ایام تابستان (4/13 الی 6/13) دفتر گروه روزهای دوشنبه هر هفته پاسخگوی مراجعین          می باشد.  در ضمن جهت ملاقات با اساتید هیأت علمی در ایام تابستان حتما به وسیله ایمیل هماهنگی قبلی  انجام شود.

آمار بازدیدکنندگان

2
106
164428