كلاس درس مدار 2

به اطلاع دانشجويان ميرساند كلاس درس مدار2 دكتر سنائي پور به جاي روز دوشنبه در روز يكشنبه 94/9/29 ساعت 15:30 در كلاس 305 برگزار ميگردد.

آمار بازدیدکنندگان

2
128
164450