عدم تشكيل كلاس و كلاس جبراني درس آشنايي با مهندسي برق

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند ، كلاس درس آشنايي با مهندسي برق روز شنبه مورخ سي ام  آبان ماه تشكيل نخواهد شد و به جاي آن در روز سه شنبه مورخ سوم آذر ماه  ساعت 13:30 الي 15 در كلاس 108 برگزار خواهد شد .

آمار بازدیدکنندگان

2
132
164454