زمان و نحوه ارایه سمینار ارشد

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه ارایه سمینار ارشد و پیشنهاد اولیه پایان نامه روز شنبه 95/06/27 برگزار خواهد شد. عدم ارایه در تاریخ فوق به معنای مردودی در واحد سمینار خواهد بود. متن سمینار و فایل ارایه را از قبل به استاد راهنما تحویل نمایید.

ارایه شامل حداکثر بیست اسلاید و مدت ارایه حداکثر بیست دقیقه خواهد بود.

لطفا پس از مشخص شدن محل دفاع با مراجعه قبلی صحت اتصال و هماهنگی نرم افزاری را بررسی نمایید.

هر دانشجو در پایان ارایه می بایست از پیشنهاد اولیه پایان نامه دفاع نماید.

ساعت شروع 9 صبح خواهد بود.

با تشکر.

آمار بازدیدکنندگان

1
30
180482