زمان ارایه دفاع از پروژه دانشجویان کارشناسی

با سلام

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تمایل به فارغ التحصیلی در تیرماه را دارند و پروژه خود را بهمن گرفته اند می رساند جهت دفاع روز یکشنبه 27/04/95 ساعت 10 صبح به دفتر گروه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر می باشد قبل از دفاع ابتدا بایستی با استاد راهنمای خود هماهنگ نموده (حضور استاد راهنما در روز دفاع الزامی می باشد) و همچنین نزد کارشناس گروه ثبت نام نموده باشند.

آمار بازدیدکنندگان

1
28
180480