ریز نمرات کنترل خطی

دانشجویان محترم درس کنترل خطی

 

جزییات محاسبه نمره نهایی درس کنترل خطی را در لینک زیر مشاهده فرمایید. جهت هر گونه اعتراض تا پایان هفته به اینجانب مراجعه شود.

https://drive.google.com/file/d/0B-iaraMHeA80cHg5MEN5ZkVtSDQ/view?usp=sharing

 

ابوالمعصومی

آمار بازدیدکنندگان

2
99
164421