دفاع از پروژه

با سلام

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پروژه کارشناسی را دارند می رساند متن پروژه را جهت طرح در شورای گروه تا تاریخ هفتم شهریور ماه 95 به استاد راهنما تحویل نمایند.

تاریخ اولیه برگزاری کلیه جلسات دفاع شنبه و یکشنبه سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه می باشد.

با تشکر

آمار بازدیدکنندگان

1
29
180481