ثبت نام ترم آينده درس آشنايي با مهندسي برق

كليه دانشجويان محترم ورودي 92 مي بايستي درس آشنايي با مهندسي برق را گذرانده باشند،بنابراين دانشجوياني كه تاكنون اقدام به اخذ اين درس ننموده اند بايد در ترم آينده اين درس را برداشته در غير اينصورت عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود.

دانشجويان ورودي 93 نيز ميتوانند اين درس را اخذ نمايند.

آمار بازدیدکنندگان

2
137
164459