برنامه نيمسال دوم 95-94

دانشجويان گرامي با مراجعه به لينك زير ميتوانند برنامه نيمسال دوم 95-94 را مشاهده نمايند و نظرات منطقي خود را تا روز چهارشنبه 27 دي ماه با گروه  مطرح نمايند لازم به ذكر است در موعد حذف و اضافه هيچ درس جديدي ارائه نخواهد شد.

http://elec.araku.ac.ir/download/942prog

آمار بازدیدکنندگان

1
146
167786