امتحان تئوري آز ماشين 1 و آز ماشين 2

به اطلاع دانشجويان ميرساند امتحان تئوري آز-ماشين 1 و آز-ماشين 2 (كليه گروه ها)، روز چهارشنبه 94/9/25  ساعت 12:15  برگزار ميگردد.

آمار بازدیدکنندگان

2
129
164451