اطلاعیه انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی برق

با توجه به برگزاری دور جدید انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی برق، علاقه مندان کاندیداتوری شورای مرکزی انجمن جهت ثبت نام به خانم قلعه نویی (امور فرهنگی دانشکده فنی)  مراجعه فرمایند.

شرایط کاندیداتوری:

- عدم مشروط شدن در ترم های گذشته تحصیلی

- دانشجویان ترم دوم به بعد

- معدل بالای 14

ضمنا رای گیری انجمن دوشنبه 94/7/27 در لابی دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان مهندسی برق هر ورودی برای شرکت در انتخابات دعوت به عمل می آید.

آمار بازدیدکنندگان

1
154
164476