اطلاعيه مهم

دانشجوياني كه در ترم 941 درس معرفي به استاد داشته اند حتما ميبايست در امتحان هماهنگ معرفي به استاد در تاريخ 5 و 12 اسفندماه شركت كنند

آمار بازدیدکنندگان

2
118
164440