اخبار و اطلاعیه ها

نحوه گرفتن درس هاي تجزيه و تحليل سيستمها و مدار منطقي

به اطلاع دانشجوياني كه قصد برداشتن درس هاي تجزيه و تحليل سيستمها و مدار منطقي را براي ترم932 دارند مي رساند ،به جاي اين دو درس ،درس هاي با نام سيگنالها و سيستمها و سيستم ديجيتال1 را برداشته و سپس بايستي در پايان ترم جهت معادل سازي به گروه مراجعه نمايند.

اخذ دروس رياضي مهندسي و فيزيك2 ترم932

با سلام

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند دروس رياضي مهندسي و فيزيك 2 براي ترم 932 با گروه برق و توسط خانم دكتر مومني و آقاي دكتر سنايي پور ارايه شده است بنابراين دانشجويان گروه مهندسي برق ،بايستي اين درس ها را فقط با اساتيد معرفي شده بالا بردارند و چنانچه با اساتيد ديگري اخذ نمايند حذف خواهند شد.

نمرات كارگاه كاربرد برق وآزمباني مهندسي برق

با سلام

نمرات مربطه پيوست مي باشد

http://elec.araku.ac.ir/download/1421529020-.docx

بررسي برگه هاي دروس آقاي دكتر استادزاده

به اطلاع دانشجويان محترم كه درس هاي مدار1،آنتن و ميدان را با آقاي دكتر استادزاده داشته اند مي رساند جهت بررسي برگه خود مي توانند يكشنبه 93/12/28 از ساعت 17 تا 19به دفتر ايشان مراجعه نمايند.

نمرات كارگاه برق

با سلام نمرات پيوست مي باشد

http://elec.araku.ac.ir/download/1421263208-.docx

سر فصل دروس كروه مهندسي برق

سر فصل دروس گروه مهندسي برق پيوست مي باشد.

http://elec.araku.ac.ir/download/-.pdf

نمرات آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي

با سلام نمرات پيوست مي باشد

http://elec.araku.ac.ir/download/1421083177-.docx

بررسي برگه هاي ترموديناميك

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت بررسي برگه هاي ترموديناميك مي توانند روز  سه شنبه 93/10/16 به دفتر آقاي دكتر حسيني مراجعه نمايند. 

شرايط گرفتن درس معرفي به استاد

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت گرفتن درس معرفي به استاد ترم 932،جهت هماهنگي بايستي تا پايان بهمن ماه حتما به مدير گروه آقاي دكتر ابوالمعصومي مراجعه شود در غير اينصورت احتمال اين مي رود كه درس مربوطه داده نشود.

شرايط گرفتن درس مدار مخابراتي به عنوان معرفي به استاد در ترم آينده(932)

به اطلاع دانشجويان محترم كه قصد گرفتن درس مدار مخابراتي به عنوان معرفي به استاد در ترم آينده ،932، دارند مي رساند ،بايستي جهت هماهنگي اين درس  حتما حداكثر تا پايان بهمن ماه ابتدا به دفتر مدير گروه جناب آقاي دكتر ابوالمعصومي و سپس به  آقاي دكتر مرادزاده مراجعه نمايند در غير اين صورت عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود.

آمار بازدیدکنندگان

1
147
167787