دکتر مهدی رضوانی وردوم

تعیین تکلیف درس پروژه کارشناسی آقای محمد لشني زند

آقای محمد لشني زند، در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف درس پروژه کارشناسی بصورت حضوری مراجعه نمایید.

 

ادامه مطلب...

مشاهده برگه های امتحانی و نمرات دروس

دانشجویان پس از رویت نمرات دروس خود در سایت آموزش می توانند جهت مشاهده برگه های امتحانی، روز دو شنبه و سه شنبه بصورت حضوری مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

آمار بازدیدکنندگان

4
21
186272