آزمایشگاه ها

 

 

ردیف

آزمایشگاهها و کارگاه های گروه

1

آزمایشگاه الكترونيك 

2

آزمایشگاه ماشين هاي الكتريكي 

3
آزمایشگاه مدارهاي مخابراتي و ماكرويو
4
آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت 
5
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي 
6
كارگاه برق
 

آمار بازدیدکنندگان

1
148
188707