کارشناس گروه مهندسي برق

   

 
                               

نام و نام خانوادگی

مهندس حسين محمدي

 مدرك تحصيلي

 كارشناسي ارشد مهندسي برق-مخابرات 

پست الكترونيك

H.Mohammadi.Araku@gmail.com

شماره تماس 

 086-32625056

 

آمار بازدیدکنندگان

1
15
180467