مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

گروه مهندسی برق در سال 1388 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی برق گرایش قدرت و مخابرات با مدیریت آقای دکتر علی اصغر قدیمی شروع به فعالیت نمود. در سال 1389 با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق با گرایش مهندسی مکاترونیک و در سال 1390 با گرایش مهندسی برق - قدرت آغاز به کار نمود.

در حال حاضر مدیریت این گروه بر عهده آقای دکتر علی اصغر قدیمی می باشد.